Ozvite sa nám

Všeobecné obchodné podmienky.

1. Všeobecné ustanovenia

  • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mgr. Zuzana Servanská – Plantdesign IČO: 5207853 prevádzka Plantdesign (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

    Kontaktné údaje predávajúceho:
    Poštová adresa: Potočná 1698/17B
    Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4026521785/7500

       Telefón: 0918648447
       E-mail: plantdesignsk@gmail.com

© 2018 by Plantdesignsk

0
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle